ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Lastbilar - All bra information om Lastbilar
Lastbilar - Bäst information om LastbilarLastbilar

Definition av lastbilar

Det finns många olika typer av lastbilar som trafikerar svenska vägar. Lastbilarna klassas på olika sätt men en gemensam definition av vad som är lastbil finns i Lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559), är definitionen på lastbil:

 • En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran
 • En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss
 • Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar
  • En lätt lastbil har en totalvikt av högst 3.5 ton
  • En tung lastbil har en totalvikt över 3.5 ton

För att då förstå vad som klassas som lastbilar behövs definitionen på bil, buss och personbil.


Bil vs. Lastbil

Bil: Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.

Buss kontra Lastbil

Buss: En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar.

Personbil - Lastbil

Personbil: En bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst föraren och åtta passagerare.

Definition av lastbilar

Definition på lastbil

För att veta exakt vad som är en lastbil enligt den lagliga definitionen av lastbilar måste därför även definitionen på motorfordon, motorcykel och moped klargöras. Kortfattat kan man säja att lastbilar är allt som rullar på minst 3 hjul och används primärt för att transportera gods och inte människor.

Detta medför att variationen på lastbilar kan vara mycket stor, allt från mindre pickuper eller täckta fordon hantverkare har som t.ex. golvläggare eller glasmästare har till stora tunga lastbilar inom gruvindustrin. Dock så kan tveksamma fall uppstå vad som är en lastbil som t.ex. bilden till höger. Dessa skulle i Sverige inte klassas som lastbil eftersom den används primärt för persontransport men dat har vi löst lagmässigt genom att förbjuda personer att fraktas på lastbilsflak förutom undantagsvis vid t.ex. studenten.Vikt på lastbilar

De två huvudkategorierna av lastbil är lätt lastbil (räcker med B-körkort) och tung lastbil. De tunga lastbilarna dels sedan i i två underkategorier.

 • Lätta lastbilar väger maximalt 3.5 ton
 • Tunga lastbilar har en total vikt över 3½ ton
  • Underkategori 1: Tunga lastbilar under 16½ ton
  • Underkategori 1: Tunga lastbilar över 16½ ton

En lastbil i Sverige får väga maximalt 60 ton men det kan finnas vägar och broar som har en lokal maxvikt. Denna maxvikt kan gälla för hela lastbilsekipaget eller per axel, s.k. axeltryck.

Längd & bredd på lastbilar

Definition av lastbilar

En lastbil i Sverige får vara ända upp till 25.25 m långa och 2.60 m breda. I Europa är gränsen för lastbilar 18 m.

Långtradare är ett begrepp som används få längre lastbilar vid fjärrtransporter långt bort. Ordet kommer från long trade d.v.s. handel långt bort och inte att lastbilen är lång. Långtradare används också för tidsmässigt långa och djupa (långt ner) kyssar.

Höjd på lastbilarna

De finns egentligen ingen maximal tillåten höjd för lastbilar i Sverige men ofta sätts höjden av praktikaliteter som broar, tunnlar och garage som är vanligtvis 4.50 meter.

Extra stora lastbilar

Det pågår prov med att tillåta ännu större, tyngre och längre lastbilar på våra svenska vägar. Tanken är att dessa lastbilar ska få vara upp till 32 m långa och väga maximalt 80 ton. Dessa bilar ska då endast få framföras på vissa vägar och få för främst transporter inom skogs- och gruvindustrin.

De går att få tillstånd för specialtransporter på allmänväg för lastbilar som väger mer än dagens 60 ton, är längre än dagens 25.25 m eller är bredare än de 2.6 m en lastbil får vara.