ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Lastbilar - Specialtransport för lastbilar
Lastbilar - Bäst information om LastbilarSpecialtransport för lastbilar

Specialtransporterför lastbilar

Lastbilar som vid transport av extra stort eller tungt gods inte håller sig under de definierad maximala måtten eller vikterna kan söka dispens för specialtransport hos Trafikverket. Kostnaden för att söka transportdipens för specialtransport med lastbil är under 2000 kr.

Denna ansökan om dispens ska lämnas in i den kommun transporten ska ske eller om flera kommuner berörs ska ansökan lämnas till Trafikverkets region där transporten med lastbil startar. Ansökan om specialtransport ska alltid ske ifall något av följande villkor är uppfyllt:

 • Ekipagets längd överstiger 24 meter
 • Vikten för lastbilen kommer överstiga 60 ton
 • Bredden på fordonet är större än 2.60 meter

Förutom vid detta tillfälle finns det många andra orsaker till att ansöka om dispens t.ex. om frakten med lastbilen passera vägar eller broar som har någon nedsatt maximal vikt som lastbilen överstiger eller vid transport av vissa farliga ämnen. Om man inte verkligen tänker efter innan en specialtransport finns det risk att lastbilen hamnar på skoten och då blev transporten väldigt dyr och misslyckad.Typer av specialtransport med lastbil

Beroende på lastbilens och godsets storlek finns det flera olika regler som gäller för specialtransporter och märkningen av dessa. Reglerna gällande märkning av lastbilen och eventuella följebilar är:

Lastbilar med bred last
 • Längd på lastbil och gods
  • Vid längd mellan 24 och 30 meter för lastbilen ska det märkas med - LÅNG LAST
  • Längd på 30-35 meter skall en varningsbil medfölja och axlarna vara styrbara samt märkas med - LÅNG LAST
  • Längre större än 35 meter skall en varningsbil medfölja, axlarna vara styrbara samt ekipaget ska märkas med - LÅNG LAST. Dessutom ska en transporten eskorteras av en vägtransportledare.
Lastbilar med lång last
 • Bredd på lastbilen och godset
  • Vid bredd på lastbilen eller godset på mellan 261 till 310 cm ske det märkas med - BRED LAST
  • Bredd på lastbilen eller godset på mellan 311-450 cm kräver dels en varningsbil samt att fordonet märks - BRED LAST
  • Vid bredare last än 450 cm kräver skall en varningsbil medfölja, ekipaget ska märkas med - BRED LAST samt vägtransportledare som eskorteras lastbilen.
 • För lastbilar som är längre än 30 meter och bredare än 310 cm skall det finnas två varningsbilar.

Till detta kan det finnas transporter som endast får ske under vissa klockslag som kan variera under veckans dagar men även vara årstidsstyrda.

Eskort vid specialtransport med lastbil

Varningsbil

Varningsbilen är en bil under 3½ ton som varningsskyltar väl ovanpå bilen och har en blinkande varningslykta som ska användas vid behov. Varningsbilen ska ha radiokommunikation (ej mobiltelefoni) till lastbilen.

Varningsbilens förare ska också ha lastbilskörkort. Om det är flera lastbilar som transporterar stort gods kan en varningsbil ta hand om upp till tre lastbilsekipage vid ett transporttillfälle.

Eskort vid specialtransport med lastbil

Varningsskylt på varningsbil som följer med lastbilar med stora laster

Vid de största transporterna med lastbilar krävs eskort av en vägtransportledare. Vägtransportledare har i vissa avseenden en polismans befogenheter vilket innebär att vägtransportledaren kan dirigera, stoppa och ge andra trafikanter köranvisningar.